ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning

การจัดการความรู้

 

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army United


ติดต่อ webmaster


วันนี้

กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก


พีธีไหว้ครู หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 64
และ หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 44
ณ ที่รับประทานอาหาร น.สัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓

 

พีธีมอบหมวกให้กับผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 44
ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
โดยมี ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นประธาน
ณ โรงเก็บอากาศยาน กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๒ 

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๒


รร.การบิน ทบ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ รร.การบิน ทบ.
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.

 


จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ