- หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 69

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย และทดสอบจิตวิทยาการบินฯ
หลักสูตร ศบ. รุ่นที่ 69

- หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 49

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายฯ ช่าง อ. รุ่นที่ 49
 

- วิทยุแจ้งรับสมัคร (หน่วยนอกศบบ.)