วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ และคณะ
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
โดยมีรองผู้อำนวยการกองการฝึก โรงเรียนการบินทหารบก ให้การต้อนรับ