วันที่ 15 - 25 ธ.ค. 63

กองการฝึก โรงเรียนการบินทหารบก

จัดครูการบิน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการฝึกนอกที่ตั้ง

หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 65

ณ สนามบินกาญจนบุรี

 

 

วันที่ 22 ธ.ค. 63

ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก

ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับศิษย์การบินที่ทำการปล่อยเดี่ยวได้