พิธีเปิดการศึกษา โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์ ศบบ.
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ เป็นประธาน
ในวันที่ ๑ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.