พ.อ.ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑