พ.อ.เสมา นิจสุนกิจ ผู้บรรยาย
การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องเรียน ๒ รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑