พ.อ.คณิศร เถระพัฒน์ มอบค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา , รับมอบของบริจาคจากทหารกองประจำการ ฯ
พร้อมกับกล่าวให้โอวาสและแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังปลดประจำการ ให้กับทหารกองประจำการปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑
ซึ่งจะครบกำหนดปลดประจำการ ใน ๓๐ เม.ย.๖๑ จำนวน ๒ นาย