พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช
หัวหน้าชุดตรวจแนะนำการศึกษา ทำการตรวจแนะนำ
การดำเนินการด้านการศึกษา ณ กศ.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๑