ข้าราชการ กศ.รร.การบิน ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ ๙
ณ บก.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๑