ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
การจัดสอบวัดความรู้ ช่างอากาศยานทหารบก
ณ หอประชุมสันติสุข เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๑