หลักสูตรชั้นนายรุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงานที่
ศูนย์การทหารปืนใหญ่และกองบิน ๒
ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๑