ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
การจัดสอบวัดความรู้ ช่างอากาศยานทหารบก
ณ หอประชุมสันติสุข เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๑