ผบ.ทบ. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน ณ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อ วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๒