ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.และกำลังพล
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดีด้วยหัวใจ" (ครั้งที่ ๒) ณ.วัดบ่อแก้ว
ต.เขาพระงาม จว.ลพบุรี โดยมีกำลังพลและผู้นำหมู่บ้าน
พร้อมประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒