กำลังพล กศ.รร.การบิน ทบ.
ดำเนินการทดสอบความรู้ภาควิชาการการตรวจสอบ
และจัดมาตรฐาน ณ หอประชุมสันติสุข รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๒