กศ.รร.การบิน ทบ. ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น CPR
โดยมี ผบ.หน่วย ตร.ศบบ.และ คณะ เป็นผู้บรรยายและสาธิตการปฏิบัติ
ณ หัองประชุม กศ.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓