กศ.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการฝึกปฏิบัติการปัญหาที่บังคับการ (CPX)
หลักสูตรชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๒
ณ ห้องเรียน กศ.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔