ผู้บังคับบัญชาพ.อ.คณิศร เถระพัฒน์
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
Col.  KANISORN THERAPAT
Directer of Education Division, Army Aviation School