ผู้บังคับบัญชาพ.อ. สายชล หงษ์นาค
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
Col.  SAICHOL   HONGNAK
Director of Education Division, Army Aviation School