ผู้บังคับบัญชาพ.อ.อวิรุทธ์ สวดประโคน
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
Col.  AWIRUT SUADPRAKON
Directer of Education Division, Army Aviation School