พิธีปิดหลักสูตร การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 26
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑