พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน(นายทหารประทวน) รุ่นที่ 3
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑