พิธีปิดหลักสูตร การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน
นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓
โดยมี ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ๔ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑