พิธิประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารประทวน รร.การบิน ทบ. จำนวน ๘ นาย
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.