กำลังพล รร.การบิน ทบ.
ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑