การประชุมสภา รร.การบิน ทบ.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็น ประธาน
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑