พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒