พีธีมอบหมวกให้กับผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 44
ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
โดยมี ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นประธาน
ณ โรงเก็บอากาศยาน กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62