หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๒ และ หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ สวนธารณะบ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓