พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารประทวน รร.การบิน ทบ.
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ย. ๖๓ ๐๘๓๐
ณ บก.รร.การบิน ทบ.