พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๑
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔ ศบบ.