พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน จ.ส.อ.
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รร.การบิน ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๔ (ขั้นที่๑)
ในวันพุธที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐
ณ บก.รร.การบิน ทบ.