พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติ
และอำลาชีวิตราชการนักบินทหารบก ชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓