ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 51
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
โดยมีอาจารย์หัวหน้าแผนกฝึกอากาศยานจำลอง ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63