รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ศบบ. เดินทางตรวจเยี่ยม กอ.ฝึกนอกที่ตั้ง
หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 66
ณ สนามบินนครสวรรค์ ,หน่วยภายในค่ายจิระประวัติ และ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 6
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและงบประมาณ
ให้แก่หน่วยต่างๆที่มาสนับสนุนการฝึกและอำนวยความสะดวก
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64