การทดสอบร่างกาย โรงเรียนการบินทหารบก
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม ศูนย์การบินทหารบก