รร.การบิน ทบ. กระทำพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๒
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี ผบ.ศบบ. กรุณาเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐