พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่นที่ 2
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64