รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่
และมอบของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและผู้บังคับบัญชา รร.การบิน ทบ.
เนื่องในวันครบรอบงานวันสถาปนา รร.การบิน ทบ. ปีที่ 68
โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค Covid -19
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 ณ บก.รร.การบิน ทบ.