กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยพัฒนาภูมิทัศน์ รร.ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ ,ทาสีพื้นที่รวมพลนักเรียนบริเวณเสาธง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ 90พรรษา ณ โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์