กศ.รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ 90พรรษา ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย