พ.อ. พีระศักดิ์ อุตสานนท์ รอง ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. นำกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ซึ่งเป็นสถานที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดและเคยทรงงาน
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65