รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ
เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดมณีชลขันฑ์
ประกอบด้วยกำลังพล กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จำนวน 20 นาย
และจิตอาสาพระราชทาน 904 จำนวน 2 นาย


พัฒนาวัดมณีชลขันฑ์

 

กิจกรรมมอบของให้กำลังใจผู้ป่วยพิเศษ 3 ราย ณ ศูนย์การบินทหารบก