รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ประกอบด้วยกำลังพล30นาย
ณ.วัดทุ่งสิงห์โต เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65