พิธีแสดงความยินดีและปิดการทดสอบสอบความรู้ความสามารถ
ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นต้นและมอบหมวกสีน้ำเงิน
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 65 ณ โรงเก็บอากาศยาน ที่ 1 กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.