พิธีประดับเครื่องหมายช่างอากาศยาน ชั้นที่ 3 ให้แก่
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ. รุ่นที่ 46
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
วันที่ 18 พ.ค. 65