รร.การบิน ทบ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน
ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
เมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย. 65 เวลา 1000 ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน