พิธีแสดงความยินดีการปล่อยเดี่ยว
และมอบหมวกเหลืองศิษย์การบินให้แก่
ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 66
โดยมี ผบ.ศบบ.และ คณะผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยืนดี
ณ ลานจอด กบร.ซบร. รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 เวลา 1000 น