พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเฉพาะแบบ
( ประเภท อ.ปีกหมุน ) รุ่นที่ 23
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 ณ บก.รร.การบิน ทบ.