พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรช่างตรวจสภาพทางเทคนิค
และกำกับดูแลการซ่อมบำรุงอากาศยาน รุ่นที่ 23

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
เฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีกหมุน) รุ่นที่ 23

โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
ณ ห้องประชุม (4) บก.ศบบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65