พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 2
โดยมี รอง ผบ. รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 นาย
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65